Primordialitatea civilizaţiei dunărene

             Primii care au avansat primordialitatea civilizaţiei dunărene sunt Haşdeu şi Densuşianu. Cu a sa „Historia antică a Românilor”, Haşdeu deschide seria critică a istoriei. Adânc cuprins de spiritism, este dezavuat, deşi lucrările sale sunt fenomenale. Cel care a creat însă teoria primordialităţii este Densuşianu. „Dacia preistorică” este, fără doar şi poate, biblia protocronismului. Lucrare temeinic criticată de toţi istoricii timpului, Pârvan scria „romanul său fantastic Dacia preistorică, plin de mitologie şi de filologie absurdă, care la apariţia sa deşteptă o admiraţie şi un entuziasm nemărginit printre diletanţii români în arheologie”,  puternic contestată şi acum, are două efecte în anii noştri: primul, benefic, este deşteptarea unui curent natural de cercetare, dublat din nefericire de un curent de accept...